THỊ THỰC HỌC TIẾNG ANH - ELICOS

HỒ SƠ XIN THỊ THỰC HỌC TIẾNG ANH - ELICOS (DIỆN THỊ THỰC 570) , Mẫu đơn 157A. 2. Hai tấm hình cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm). Hình chụp không được quá 6 tháng. 3. Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai chi tiết về thân nhân.

 

 
HỒ SƠ XIN THỊ THỰC HỌC TIẾNG ANH
ELICOS  (DIỆN THỊ THỰC 570)

  

                                                                         
 
 Ms Tu : 0903889113         


 
1.   Mẫu đơn 157A.
2.   Hai tấm hình cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm). Hình chụp không được quá 6 tháng. 
3.   Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai chi tiết về thân nhân.
4.   Bản sao công chứng trang có các chi tiết về nhân thân trong hộ chiếu của
      đương đơn và các thành viên trong gia đình cùng xin đi trong đơn (Hộ chiếu
      phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng).
    

Ghi chú: Sau khi được yêu cầu khám sức khoẻ, bản chính hộ chiếu phải được nộp lại cho văn phòng chúng tôi thông qua Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc..

5.   Bản gốc Sơ yếu lý lịch (CV) bao gồm các chi tiết về quá trình học tập và công
      tác, có xác nhận của chính quyền địa phương. 
6.   Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại.
7.   Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
8.   Nếu đã lập gia đình, nộp bản sao công chứng Giấy đăng ký kết hôn;
9.   Nếu chung sống không đăng ký kết hôn, nộp bằng chứng chứng minh mối
      quan hệ đã liên tục kéo dài ít nhất là 12 tháng;
10.  Nếu đã ly hôn, nộp bản sao công chứng Quyết định ly hôn của tòa án;
       Nếu góa bụa, nộp bản sao công chứng Giấy chứng tử của người vợ/chồng đã  
       mất.
11.  Nếu đang làm việc, nộp bằng chứng công việc làm hiện tại (bằng chứng có thể  
       là Hợp đồng lao động, Giấy xác nhận của nơi đang làm việc).
12.  Giấy đăng ký nhập học và các giấy tờ lên quan đến học vấn 
       Giấy xác nhận nhập học chính thức điện tử (eCOE) và/hoặc Thư mời học vẫn   
       còn hiệu lực của nhà trường cho khóa học dự kiến (khóa học tối đa có thể tới
       50 tuần).
      Ghi chú: Nếu eCOE chưa được nộp vào thời điểm nộp hồ sơ thì phải nộp trước   
      khi thị thực được cấp.
13. Bản gốc và 1 bản sao học bạ, bằng cấp phổ thông và bất cứ văn bằng nào khác   
       đã đạt được.
14. Bản gốc và 1 bản sao bảng điểm của những khóa học mà đương đơn đang theo
      học.
15. Bằng chứng khả năng tài chính bao gồm :
• Vé máy bay khứ hồi đến Úc;
•  Học phí;
• Sinh hoạt phí;
•  Học phí cho trẻ ở độ tuổi đi học. (nếu có trẻ em đi cùng)
16. Bằng chứng đương đơn được cấp học bổng (nếu có) cho khóa học.
17. Bằng chứng đương đơn đã thanh toán trước các chi phí sinh hoạt nội trú hoặc
      các khoản phí có liên quan đến việc lưu trú trong gia đình người dân ở nước sở
      tại (homestay) do nhà trường chính thức sắp xếp (bằng chứng có thể bao gồm
      hợp đồng hay biên lai thanh toán do nhà trường cấp).    
18. Bản gốc thư cam kết bảo trợ tài chính của người cung cấp tài chính ghi rõ mối   
      quan hệ giữa đương đơn với người cung cấp tài chính.
19. Bằng chứng nhận dạng của người cung cấp tài chính:
•  Nếu người cung cấp tài chính ở Việt Nam, nộp bản sao Chứng minh thư.
•  Nếu người cung cấp tài chính ở Úc, nộp bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy
   phép lái xe.
•  Bằng chứng tài chính của người cung cấp tài chính, dưới hình thức bản
   gốc sổ tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng, hợp đồng vay hoặc hợp đồng tín
   dụng hạn mức cho vay du học cùng các giấy tờ có liên quan.  
           •  Nếu chứng minh tài chính bằng tiền gửi ngân hàng tại Việt Nam, số tiền
              này PHẢI được gửi trong vòng ít nhất là 3 tháng liên tục ngay trước ngày  
              nộp đơn xin thị thực và PHẢI nộp bằng chứng nguồn thu nhập (bằng
              chứng có thể bao gồm Hợp đồng lao động, Thư xác nhận của nơi làm việc
              cho biết mức lương/thu nhập và thời gian làm việc, hay Giấy phép đăng   
              ký kinh doanh, v.v.)
•  Nếu tài chính từ Úc, nộp bản sao công chứng bảng sao kê đầy đủ chi tiết  
   tiền gửi ngân hàng bao gồm đầy đủ họ tên của chủ tài khoản (không quá 3
   tháng) và số tiền này PHẢI được gửi trong vòng ít nhất là 3 tháng liên tục  
   ngay trước ngày nộp đơn xin thị thực. Đồng thời, phải nộp bằng chứng
   nguồn thu nhập (như Giấy báo thuế thu nhập của cơ quan Thuế vụ Úc -  
   Australian Tax Office Notice of Assessment của năm gần nhất).  
•  Nếu chứng minh tài chính bằng hợp đồng tín dụng hạn mức cho vay du  
   học, PHẢI nộp bằng chứng giải ngân, bao gồm:
a. Hợp đồng thế chấp tài sản được công chứng;
b. Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và/hoặc
    quyền sử dụng đất ở có ghi nhận nội dung thế chấp quyền sở hữu  
    nhà ở và/hoặc quyền sử dụng đất ở để đảm bảo cho việc thực hiện  
    nghĩa vụ được ký kết tại hợp đồng tín dụng nêu trên;
c. Biên bản giám định tài sản thế chấp;
d. Biên nhận hồ sơ bất động sản thế chấp;
e.  Đăng ký giao dịch bảo đảm;
f. Khế ước nhận nợ;
g. Phiếu chi giải ngân;
h. Telex chuyển tiền.

(Lưu ý: Bằng chứng tài chính bao gồm cả chi phí cho người phụ thuộc không đính kèm trong hồ sơ). 
  

20. Giấy tờ liên quan đến sức khỏe : Sau khi nộp hồ sơ LSQ sẽ thông báo khám  
      sức khỏe
21 Bằng chứng Bảo hiểm y tế còn hiệu lực dành cho du học sinh (OSHC) (và cho   
     những thành viên trong gia đình cùng xin đi trong đơn) cho toàn bộ thời hạn
     của thị thực du học. 
22. Chăm sóc phúc lợi cho du học sinh dưới 18 tuổi
      Bản gốc thư chấp thuận cho con đi du học của cha mẹ đương đơn - chữ ký phải  
      có xác nhận của chính quyền địa phương.
      Nếu đương đơn dự định sống cùng cha/mẹ hay bà con ở Úc, phải nộp những   
      giấy tờ dưới đây:
• Điền mẫu đơn 157N – Chỉ định người giám hộ cho du học sinh;
•  Nộp bằng chứng mối quan hệ giữa đương đơn và người giám hộ;
•  Bằng chứng người giám hộ từ 21 tuổi trở lên;
•  Bằng chứng người giám hộ có quyền lưu trú hợp pháp tại Úc trong suốt  
   thời gian đương đơn lưu trú tại Úc, hoặc đến khi đương đơn tròn 18 tuổi;
•  Nếu người giám hộ đã từng lưu trú tại bất kỳ nước nào khác và có tổng số
   thời gian lưu trú tại các nước đó từ 12 tháng trở lên trong vòng 10 năm  
   qua, kể từ khi đủ 16 tuổi, phải nộp Bản chính Phiếu lý lịch tư pháp do các  
   nước đó cấp. Nếu người giám hộ cần Phiếu lý lịch tư pháp của Úc, phải
   nộp Phiếu lý lịch tư pháp do Cảnh sát liên bang Úc cấp (Australian  
   Federal Police Clearance Certificate). Chỉ Phiếu lý lịch tư pháp có cung
   cấp đầy đủ và chi tiết mọi thông tin (Complete Disclosure) mới được
   chấp nhận. Khi điền mẫu đơn xin Phiếu Lý lịch tư pháp của Úc, phải  
   dùng Mã 33 (Code 33) tại câu hỏi số 1.
•  Nếu nhà trường đồng ý sắp xếp chỗ ở và chăm sóc sức khỏe/phúc lợi cho
   đương đơn, phải nộp Thư xác nhận việc cung cấp chỗ ở và chăm sóc sức
   khỏe/phúc lợi (Confirmation of Appropriate Accommodation and  
   Welfare - CAAW).
Lưu ý: Những du học sinh xin học Gói khóa học với nhiều trường khác   
   nhau, phải nộp CAAW của từng trường, và phải chắc chắn rằng những  
   sắp xếp này phải liên tục giữa các khóa học.
• Nếu có người phụ thuộc cùng đi trong hồ sơ Bản sao công chứng Giấy
  khai sinh của người cùng đi. Bản gốc Sơ yếu lý lịch và bản sao công
  chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu của người vợ/chồng hoặc người sống
  chung không có hôn thú, nếu người đó không cùng hộ khẩu với đương
  đơn. Nếu người phụ thuộc cùng đi là con của đương đơn và người cha/mẹ
  còn lại của trẻ không cùng đi, phải nộp bản gốc thư chấp thuận của người  
  cha/mẹ này đồng ý cho trẻ đi Úc – chữ ký trên thư chấp thuận phải có xác
  nhận của chính quyền địa phương. Bằng chứng tài chính đủ cho người phụ
  thuộc cùng đi sống tại Úc.
• Bằng chứng đã đăng ký trường học tại Úc và thanh toán chi phí cho trẻ
  cùng đi trong hồ sơ, nếu trẻ ở độ tuổi đi học.
 
GHI CHÚ:

Tất cả các giấy tờ cá nhân như: Giấy khai sinh, CMND, Sổ hộ khấu, Sơ yếu lý lịch, các bằng chứng có liên quan…phải được dịch ra tiếng Anh.Các giấy tờ trên được qui định tối thiểu và có thể được bổ sung thêm, nếu có yêu cầu.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại và địa chỉ như trên Ngoài giờ làm việc xin vui lòng liên hệ   0903.938.662 (Mr. Khiêm)
 

 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
 
 

Tour trong nước

Ms Quyên: 0909201883

Ms Tuệ: 0938011883

Tour ngoài nước

Ms Quyên: 0909201883

Ms Tuệ: 0938011883

Vé máy bay

Ms Cơ : 0903-159-828

Ms Thi : 0908-067-448

Thuê xe du lịch

Ms Cơ : 0903-159-828

Ms Thi : 0908-067-448

Tư vấn du học du lịch

Ms Tuệ: 0938011883

Tour Golf

Mr Trung : 0909-606-573

Go Top
online
CÔNG TY TNHH GOLDEN DRAGON TOURIST zalo
online
CÔNG TY TNHH GOLDEN DRAGON TOURIST line
online
CÔNG TY TNHH GOLDEN DRAGON TOURIST wechat